+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
Wybierz język
PolishEnglishGerman
Napisz do nas

Mój Prąd 4.0 Dotacja

Mój Prąd 4.0 Dotacja

Uzyskanie dofinansowanie pozwala inwestorowi  na szybszy zwrot z inwestycji.

W ramach dwóch poprzednich edycji, wypłacono już ponad 220 tysięcy dofinansowań, na łączną kwotę ok. 1,1 mln zł. Program przyczynił się do redukcji emisji CO2 o 1,03 mln ton.

Nabory wniosków odbywały się od września 2019 roku do grudnia 2020r. W 2021r kolejny nabór  rozpoczął się od lipca i trwał do 06.10.2021.

Kolejna edycja jest szykowana na pierwszy kwartał 2022r.

Głównym założeniem Mojego prądu 2022r miałaby zatem autokonsumpcja. Dofinansowaniem objęty byłby nie tylko generator energii, ale także wszystkie urządzenia, które są w stanie skutecznie współpracować z fotowoltaiką, pożytkując wyprodukowane przez nią nadwyżki. Mowa tu zatem o:

 • banków energii,
 • magazynów chłodu lub ciepła,
 • systemów do zarządzania energią w gospodarstwie domowym,
 • ładowarek do samochodów elektrycznych.

Obecnie(11.2021r.)  inwestor może skorzystać z dwóch elementów ułatwiających wykonanie inwestycji. Pierwszym jest odliczenie od podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Drugim jest zakup na raty w  kredycie dedykowanym do OZE. LiderGas przy współpracy z BNP Paribas oferuje kredyt tańszy niż poziom inflacji – tylko 3,6% rocznie.

Szczegóły programu oraz nowe edycje możesz sprawdzić tutaj

Założenia dotychczasowego programu MÓJ PRĄD:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł – w kolejnej edycji 3tys. zł
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem.
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowań
 • Mój Prąd Dotacja 5000zł Dofinansowanie do Paneli Fotowoltaicznych

Zostaw kontakt do Siebie, oddzwonimy z konkretną propozycją.

Zadzwoń teraz