+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
Wybierz język
PolishEnglishGerman
Napisz do nas

Gaz płynny

Pod nazwą gaz płynny rozumie się gazy: propan, butan, propylen, buten, metan, etan i pentan. Są to gazy, które w temperaturze otoczenia i pod niewielkim ciśnieniem ulegają skropleniu przechodząc w fazę ciekłą. Na rynku funkcjonują również inne nazwy tego produktu tj. gaz propan-butan oraz gaz skroplony.

W handlu najczęściej występują: propan, butan oraz mieszanina propan-butan z niewielką domieszką pozostałych gazów. Gaz płynny jest magazynowany i transportowany w butlach lub zbiornikach ciśnieniowych. W butlach i zbiornikach z gazem płynny zawsze jest faza ciekła i gazowa

Propan i butan w stanie gazowym wydobywa się bezpośrednio z odwiertów ropy naftowej lub gazu ziemnego. Wydobyte gazy następnie skrapla się. Głównym dostawcą gazu płynnego są rafinerie ropy naftowej. Powstaje on w czasie przeróbki ropy naftowej w procesach: krakowania, uwodorniania, pirolizy. Otrzymany gaz płynny zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń, które są (przed przekazaniem go do dystrybucji) usuwane zarówno z fazy gazowej i ciekłej.

 

 

 

Zadzwoń teraz