+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
Wybierz język
PolishEnglishGerman
Napisz do nas

Właściwości gazu płynnego

Właściwości gazu płynnego :

·       cięższy od powietrza
·       łatwopalny
·       tworzy mieszaniny wybuchowe
W przypadku wycieku zbiera się w zagłębieniach terenu np. w studzienkach kanalizacyjnych, piwnicach, kanałach, gdzie może prze długi czas tworzyć mieszaninę  wybuchową, co może być przyczyną pożaru i wybuchu
·       bezwonny
Dodaje się nawaniaczy (tioalkohol metylu, siarczek metylu lub merkaptany) umożliwiających wykrycie go za pomocą zmysłu węchu już przy 25% minimalnego stężenia wybuchowego tj. 0,4% gazu w powietrzu
·       zwiększa swoją objętość po odparowaniu ponad 200 razy
Butan 227 razy, propan 267 razy. Niewielki wyciek powoduje powstanie dużej ilości łatwopalnej mieszaniny. Dlatego butle należy przechowywać w pozycji pionowej, aby uniemożliwić przedostanie się cieczy do zaworu butli.
·       niska temperatura wrzenia
Butan 0 oC, propan –42 oC. Butan i propan pobierają ciepło umożliwiające parowanie ze ścianek butli,. Stan gazowy tworzy się, jeśli temperatura wokół butli jest wyższa niż temperatura wrzenia gazu płynnego. Właściwości gazu płynnego na niskie temperatury: niska temperatura otoczenia ujemnie wpływa zwłaszcza na parowanie butanu. Spadek temperatury spowoduje spadek ciśnienia w butli.
·       duża rozszerzalność cieplna
Z tego też powodu w Polsce wolno napełniać pojemniki z gazem płynnym w 85% ich pojemności. Zakłada się, że nawet przy niekorzystnych wysokich temperaturach do +45 C napełnienie butli w 85% nie stanowi zagrożenia. Jeśli jednak butla jest napełniona w 100% to przyrost 1 oC daje przyrost ciśnienia 7 bar, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla użytkownika.
·       produkty spalania są nieszkodliwe
Zadzwoń teraz