+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
Wybierz język
PolishEnglishGerman
Napisz do nas

Wymiary zbiorników na gaz płynny

Wymiary zbiorników na gaz płynny

Zbiorniki naziemne

Najczęściej do standardowych instalacji np. przydomowych instalacji na gaz płynny, zbiorniki występują o średnicy 125cm. Lidergas możne wykonać inne wymiary zbiorników na gaz płynny o różnych średnicach dostosowanych do potrzeb. W Polsce najczęściej stosowanymi są zbiorniki o pojemności 2700l , 4850l i 6400/6700l. Zbiorniki o innych pojemnościach są wykonywane w mniejszych ilościach i  zazwyczaj ich cena jest mniej atrakcyjna niż typowych zbiorników.

 

 

Baza wiedzy LiderGas. Czy wiesz że?

Główne elementy instalacji zbiornikowej gazu płynnego:

1. zbiornik gazu płynnego, który wyposażony jest przez producenta w następującą armaturę:

– zawór poboru fazy lotnej ( z manometrem )

– zawór poboru fazy ciekłej

– zawór napełniający

– zawór bezpieczeństwa

– pływakowy wskaźnik napełnienia zbiornika w %

2. reduktor  pierwszego stopnia

3. rura kompensacyjna

4. kolumna pe-stal

5. przewód gazowy prowadzący gaz ze zbiornika do budynku

6. Kolumna pe-stal, zawór główny i reduktor drugiego stopnia umieszczone w szafce gazowej na ścianie budynku

Schemat instalacji zbiornika na gaz płynny znajdziesz tutaj.

Opis funkcjonowania instalacji grzewczej przydomowej

Gaz propan lub propan-butan w fazie ciekłej dostarczany jest do zbiornika autocysterną. W zbiorniku znajduje się w dwóch fazach: ciekłej i gazowej. Faza gazowa powstaje w wyniku odparowania fazy ciekłej na skutek działania temperatury zewnętrznej oraz procesów fizykochemicznych jakim podlega gaz płynny  propan-butan. Odparowanie fazy gazowej następuje do momentu wyrównania fazy ciekłej i gazowej. Każde pobranie fazy gazowej ze zbiornika powoduje odparowanie fazy ciekłej.

Zakres odparowania gazu propan: do -40 0C około 0,5 kg/h —————.  Gaz w fazie gazowej pobierany jest ze zbiornika poprzez:

1.           zawór poboru fazy gazowej,

2.           reduktor I-go stopnia zamontowany na wymiennym zaworze,

3.           linię przesyłowo-przyłączeniową do obiektu,

4.           reduktor II stopnia,

5.           zawór odcinający

6.           instalację rurową wewnętrzną doprowadzającą do odbiorników gazu.

 

Reduktor I stopnia ma za zadanie obniżenie ciśnienia gazu panującego w zbiorniku na ciśnienie średniej wartości tj. 0,75 do 1,5 atm.

Linia przyłączeniowa jest wykonana z polietylenu o średnicy min. 25 mm i zakopana w ziemi na głębokość 0,8 m. Łączy reduktor I stopnia i zawór odcinający obiekt. Reduktor II stopnia umieszczony jest po zaworze odcinającym obiekt w skrzynce osłonowej. Służy do obniżenia ciśnienia z średniego na niskie od 0,37 do 0,5 atm.  Instalacja przyłączeniowa wewnętrzna jest wykonana z rur stalowych bezszwowych, spawana lub z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego lub metodą zaciskową. Przed każdym odbiornikiem gazu powinien być zamontowany zawór odcinający. Zbiornik powinien być uziemiony.

Zadzwoń teraz