+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
+48 790 87 88 44 Pon - Pt 09:00 - 17:00 ul. Jaworowa 28, 56-120 Brzeg Dolny
Wybierz język
PolishEnglishGerman
Napisz do nas

Dokumenty potrzebne przy montażu zbiornika na gaz i paneli fotowoltaicznych

Dokumenty potrzebne przy montażu zbiornika na gaz i paneli fotowoltaicznych

  • Dokument potrzebny do złożenia  projektu budowlanego na zbiornik w Starostwie Powiatowym – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne.

Pobierz Dokument

  • Dokument potrzebny do inwestycji przy rejestracji zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego – Opis techniczny stałego zbiornika Ciśnieniowego.

Pobierz Dokument

  • Dokument nr.2  potrzebny przy rejestracji zbiornika w UDT-  Wniosek przeprowadzenia badania technicznego.

Pobierz Dokument

  • Dokument potrzebny do inwestycji,  Firmom do zakupu gazu na cele grzewcze – ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO.

Pobierz Dokument

  • Dokument potrzebny do inwestycji montażu paneli fotowoltaicznej, elektrowni fotowoltaicznej – ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do zakładu energetycznego.

Pobierz Dokument

Baza wiedzy LiderGas.

Czy wiesz że?

Gaz płynny w gospodarstwach domowych używany jest przede wszystkim do gotowania, ogrzewania wody i pomieszczeń. Zasilane są nim kuchenki gazowe, piekarniki- przepływowe podgrzewacze wody, kominki, kotły centralnego ogrzewania, dmuchawy, promienniki, grille gazowe, gazowe pompy ciepła Ogrzewane mogą być, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczenia gospodarcze, garaże, szklarnie przydomowe. Gaz płynny może też być stosowany także do oświetlenia.

Zbiorniki gazu płynnego należy lokalizować zawsze zgodnie z projektem, przy czym należy pamiętać, że:

1.       Zbiornik  z gazem płynnym musi być tak umieszczony, aby gaz w razie ewentualnego wycieku ze zbiornika nie mógł  gromadzić się w jednym miejscu stwarzając niebezpieczeństwo wybuchu. Zbiorniki należy zatem  lokalizować z daleka od terenów podmokłych, wszelkich zagłębień terenu, rowów, studni, systemów kanalizacyjnych itp.

2.       Zbiorników nie umieszczać w pomieszczeniach zamkniętych np.: w piwnicach. Instaluje się je zawsze na  zewnątrz budynku.

3.       Ze względu na bezpieczeństwo należy lokalizować zbiorniki w bezpiecznej odległości od:

  • budynku mieszkalnego
  • granicy działki
  • korony drzew
  • studzienki kanalizacyjnej

Zbiorniki należy lokalizować jak najbliżej granicy działki, aby zapewnić drogę dojazdową  dla autocysterny. Minimalne odległości instalacji zbiornika na gaz płynny znajdziesz tutaj.

 

 

Zadzwoń teraz